Bottentrålningens verkliga utsläpp av växthusgaser

2021 publicerades en studie om bottentrålningens utsläpp av koldioxid. Studien har i flera andra studier bevisats vara felaktig. Den drogs till slut tillbaks av författarna själva. Ändå hänvisar media och miljörörelser ständigt till denna studie. Nu har samma forskare återigen publicerat en studie som påstår samma sak. Det finns inte större anledning att tro på dem nu än vad som var fallet förra gången.

Men dagstidningarna i Sverige, sportfiskare och andra uppenbart oinsatta tar denna studie på orden. De skriver återigen artiklar om koldioxidutsläppen där de återigen hänvisar till den gamla studien som ju är bevisat felaktig.

Sanningen är alltså att bottentrålningen inte alls släpper ut så mycket koldioxid som det påstås i de två studier som Dagens Nyheter hänvisar till i en artikel. En av de studier som DN hänvisar till har dessutom dragits in av de ursprungliga författarna efter att den bevisats vara felaktig.

Ny tveksam studie

Men nu har det alltså kommit en ny studie som påstår samma sak. Dessutom påstår studien att Östersjön skulle vara ett av de hav där det är värst. Det är ju helt makalöst befängt. Det bevisar att studien inte kan vara korrekt. I Östersjön förekommer i stort sett inget bottentrålsfiske alls. Undantagen är fisket efter siklöja i Bottenviken, det småskaliga fisket efter strömming i Bottenviken och Bottenhavet och ett begränsat fiske av plattfisk i västra Östersjön.

Den nya studien är dessutom inte baserad på någon forskning utan bara på modeller. Uppenbarligen är de modellerna felaktiga. Detta eftersom ett hav där bottentrålning knappt förekommer påstås vara ett av de hav som har störst problem. För att vi ska kunna veta hur mycket bottentrålningen släpper ut totalt krävs forskning som mäter utsläppen och inte påhittade modeller som gissar hej vilt. Som Clare Bradshaw, professor i marinekologi vid Stockholms universitet, säger:

– Det är bara de senaste fem åren som det har forskats på koldioxidutsläpp från bottentrålning. Det är bra att man försöker uppskatta de globala utsläppen, men utsläppen kan också variera mycket lokalt och man måste anta många saker när man modellerar. Innan vi kan veta säkert att bottentrålning orsakar så stora utsläpp som anges i denna studie behövs mer exakta mätningar som inte utgår från modeller.

När det gäller utsläppen från motorerna så är bottentrålning dock bland de fiskemetoder som släpper ut mest vilket jag ska återkomma till.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!