Polens största fiskebåtar 2024

Polens fiskeflotta består av två olika segment. Dels är det två stora fabrikstrålare som ägs av bolag som i sin tur ägs av de stora fiskeriföretagen Samherji på Island och PP Group i Nederländerna. Dessa båtar fiskar i Nordatlanten och utanför Västafrika. GDY-151 Annelies Ilena är världens största fiskebåt.

Den andra delen av den polska fiskeflottan är två medelstora trålare och en mängd mindre trålare som fiskar i Östersjön. De fiskar idag i huvudsak skarpsill och sill men de mindre har tidigare i huvudsak fiskat torsk och plattfisk. Idag finns bara ett begränsat fiske efter plattfisk kvar.

Sen jag listade de största polska fiskebåtarna förra gången år 2021 har en båt, GDY-58 Polonus, försvunnit och istället har GDY-346 Alina tillkommit.

Det är svårt att få fram ägandet för polska fiskebåtar och där ägandet för de mindre båtarna okänt. Ägandet av Alina är också lite oklart men båtens ägande är utan tvekan förknippat med Samherji och PP Group som ägde den tidigare när den var flaggad på Färöarna.

GDY-151 Annelies Ilena

Största fiskebåtarna i Polen efter tonnage, namn, bruttoton, hemmahamn, ägare

  1. GDY-151 Annelies Ilena, 14 055, Gdynia, Atlantex Sp.zo.o. (Samherji & PP Group)
  2. GDY-346 Alina, 5 099, Gdynia, Arctic Navigations Sp.zo.o. (Samherji 61% & PP Group) ?
  3. WLA-108 Humbak, 474, Wladyslawowo, Gadus Sp.zo.o.
  4. WLA-139 Orka, 468, Wladyslawowo, DP Pelagic Sp.zo.o. (Gadus Sp.zo.o)
  5. DZI-102, 263, Dziwnow
  6. KOL-120, 232, Kolobrzeg
  7. KOL-6, 206, Kolobrzeg
  8. KOL-206, 206, Kolobrzeg
  9. HEL-150, 200, Hel
  10. HEL-152, 192, Hel

Källa: EU:s fiskebåtsregister

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!