Fiskbarometern: tillståndet för svensk fisk och skaldjur

Fiskbarometern presenterar Sveriges lantbruksuniversitet tillstånd och trender för fisk- och skaldjursbestånd i svenska hav och sötvatten. Nu är bedömningarna för 2023 klara.

Statusen är fortsatt dålig för gädda och abborre i Egentliga Östersjön och inget av bestånden bedöms vara inom biologiskt säkra gränser. Även för siken är läget otillfredsställande i stora delar av Östersjön, förutom i Bottenviken där statusen fortsatt är något bättre. I Vättern ökar antal småkräftor, till stor del beroende på ett hårt fiske.

– För några arter ser du ljusare ut. Till exempel bedöms siklöjan vara inom säkra gränser i alla fyra undersökta områden (Vänern, Vättern, Mälaren och Bottenviken). I Bottenviken har braxen nyligen blivit en målart i yrkesfisket, varför fångsterna tydligt ökat på senare år. Trots de ökade fångsterna är uttaget totalt sett lågt och beståndet bedöms som ” mycket sannolikt inom biologiskt säkra gränser”, säger Stefan Larsson, Fiskbarometerns vetenskapliga redaktör.

Besök Fiskbarometern för bedömningar, analyser och texter för samtliga 48 arter och drygt 110 bestånd.

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!