Antalet tumlare har minskat kraftigt i Bälthavet

Antalet tumlare har minskat kraftigt i Bälthavet. Tumlarpopulationen i området från Kattegatt till sydvästra Östersjön har mer än halverats. För att beståndet ska kunna återhämta sig får inte fler än 24 djur dödas årligen, men siffror visar att över 900 individer dör i fisknät varje år.

Tumlare

Situationen för den så kallade Bälthavspopulationen av tumlare är betydligt allvarligare än vad som tidigare varit känt. Foto Håkan Aronsson.

Forskare i Sverige, Danmark och Tyskland varnar nu för att situationen för att beståndet av tumlare i Bälthavet är betydligt allvarligare än vad som tidigare varit känt. Bälthavsbetsåndets utbredningsområde sträcker sig genom Kattegatt, Öresund, Bälthavet och sydvästra Östersjön. De kan ses i havet utanför Sveriges sydvästra kust, ungefär från Falkenberg till Ystad. Populationen är genetiskt unik och anpassad för att födosöka i grunda vatten.

Populationen har halverats på 18 år

I en nyligen publicerad artikel i Frontiers in Marine Science visar forskarna att under de senaste 18 åren har populationen halverats. Minskningen har framförallt skett från åren 2012 och 2016 då populationen bestod av cirka 40 000 individer. Idag återstår endast cirka 14 000.

– Tyvärr finns det inga tecken på att utvecklingen går åt rätt håll. Minskningen är mycket tydlig, vi har fastställt att det är mer än 90 % sannolikhet att populationen minskar, vilket är mycket allvarligt, säger Kylie Owen i ett pressmeddelande. Han är forskare vid Naturhistoriska riksmuseet och medförfattare till artikeln.

900 individer bifångas i garnfiske varje år

Bälthavstumlarna har räknats sex gånger sedan 2005 från flyg och båt. Tumlare är bara synliga vid vattenytan en liten del av tiden. Men genom att veta hur stor andel av tiden de är synliga, och hur stor andel av populationens område som täckts av inventeringslinjerna, räknar forskarna ut antalet djur i hela populationen.

– Genom att beräkna Bälthavspopulationens förökningstakt har vi kommit fram till att maximalt 24 individer kan dödas varje år om populationen ska kunna återhämta sig och vara långsiktigt livskraftig. Samtidigt beräknas ungefär 900 individer bifångas bara i danskt och svenskt nätfiske årligen. Till detta kommer även bifångster i tyskt nätfiske, säger Julia Carlström, också forskare vid Naturhistoriska riksmuseet och medförfattare till artikeln.

Flera hot mot tumlarna

Hoten mot tumlare är flera. Utöver oavsiktliga fångster i fisknät är tumlare också känsliga för miljögifter. De kan störas och skadas av undervattensbuller. Högt fisketryck och försämrad miljö i haven kan också leda till minskad tillgång på småfisk.

Något högt fisketryck finns inte i området idag men sillbeståndet i västra Östersjön har kollapsat. Enligt forskningen så beror det på att leken misslyckas då Östersjön blivit varmare. Orsaken är alltså klimatförändringar. En annan orsak kan vara utbyggnad av vindkraft på grundområden där sillen brukade leka. Vindkraften kan också medföra problem med ljud och buller. Tidigare överfiske av torsk och andra torskfiskar i området har säkerligen också bidragit till situationen. Det kollapsade sillbeståndet kan innebära att tumlarna har för lite mat.

Tänkbara åtgärder

Att minska miljögiftshalter och förbättra fiskbestånd tar många år. Att stoppa uppvärmningen av jorden tara flera decennier, kanske ännu längre tid. Problemet med bifångster kan åtgärdas med direkta resultat. Möjliga lösningar är minskat garnfiske i särskilt viktiga områden för tumlare i kombination med användande av ljudskrämmor (pingers) på återstående nät. För att minimera problemet för yrkesfiskarna kan de därför bli nödvändigt med ökat trålfiske. I trålfiske fångas inga tumlare som bifångst.

– Det är av hög vikt att situationen för Bälthavstumlaren åtgärdas nu, innan det går lika illa som för den akut hotade Östersjöpopulationen, säger Kylie Owen.

– Av Östersjöpopulationen återstår idag bara en spillra på cirka 500 djur och den löper stor risk att utrotas. Tumlarpopulationen i Nordsjön är fortfarande stabil, men det hjälper inte andra populationer eftersom de är anpassade för olika livsmiljöer. För att bevara tumlarna i Kattegatt, Öresund och Östersjön måste vi skydda dem i deras egen miljö, säger Julia Carlström.

Det lär inte gå att avhjälpa den besvärliga situationen för tumlarna med några snabba åtgärder. Detta då problemet med all sannolikhet har med klimatförändringarna att göra. Det förvånar mig att forskarna som skrivit artikeln inte adresserar detta då det ju är det allvarligaste miljöproblemet som finns.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!