Fem båtar i Fiskebäck – tre systrar och två som ser likadana ut

Fem båtar i Fiskebäck och som jag nämnde i mitt tidigare inlägg om fem pelagiska trålare i Fiskebäck så verkar två stycken bygga på samma konstruktion, S 206 Ahlma West och GG 505 Lövön. S 206 Ahlma West är dock något större.

Systerbåtar från Tjörnvarvet

GG 505 Lövön är byggd på Tjörnvarvet i Rönnäng år 2001. Skrovet byggdes dock på Riga Shipyard i Lettland. GG 505 Lövön byggdes som GG 778 Lövön och var en systerbåt till en GG 330 Carmona som byggdes samma år och som idag heter VA-330-S Hellevig 1 och hör hemma i Norge efter att mellan 2007 och 2017 var tyskflaggad med namnet NC 330 Kristin.

De övriga systerbåtarna byggdes två år efteråt, dvs 2003, som S 411 Sarah David och S 412 Ronan Ross och heter fortfarande så. De är idag på 469 bruttoton efter att från början ha varit på 447 bruttoton.

Troligen ska också den senare byggda GG 892 Rigel ses som en systerbåt. Det är den båt som idag heter S 206 Ahlma-West.

Några andra danskbyggda systerbåtar

De övriga tre båtarna som fanns i Fiskebäck ska också ses som systerbåtar till varandra. Dock inte till de tidigare nämnda båtarna. L 520 Emmie Noah byggdes 1985 som E 149 Sonja Grønberg på Johannes Kristensens Skibsbyggeri i Hvide Sande.

Övriga systerbåtar som byggdes var E 737 Jette Kristine år 1986 samt GG 203 Ginneton och GG 205 Ganthi år 1987. Jette Kristine blev senare L 144 Frederikke R med Themis Fiskeri A/S som ägare. Idag finns sistnämnda trålare i Norge.

S 206 Ahlma-West
S 206 Ahlma-West

i Fiskebäck. S 206 Ahlma-West utanför GG 505 Lövön.

S 206 Ahlma West byggdes på Tosmarevarvet i Liepaja, Lettland, åren 2003-2004 som GG 892 Rigel och med Fotö Shipping som trolig ägare. Trålaren ser ut att ha samma konstruktör som flera båtar byggda på Tjörnvarvet. Skrovet byggdes troligen på Riga Shipyard.

2007 fick båten namnet GG 330 Carmona med Båt GG 330 Carmona som ägare för att 2013 bli GG 206 Ahlma av Önnered med Ahlma Fiskeri AB som ägare. 2019 flaggades båten i Danmark med namnet S 206 Ahlma och från 2020 som S 206 Ahlma West. I Danmark ägs av Ahlma Danmark ApS. Har under hela sin existens vara på 514 bruttoton. Ägare idag är Ahlma Fiskeri. Ligger förmodligen stil i brist på något att fiska.

GG 505 Lövön
GG 505 Lövön

GG 505 Lövön i Fiskebäck

Den nuvarande GG 505 Lövön byggdes 2001 på Tjörnvarvet som GG 778 Lövön och var då på 457 bruttoton. Skrovet byggdes på Riga Shipyard. Under hösten 2006 var den registrerad i Tyskland som BX 790 Lövön för att sen åter bli svenskflaggad som GG 778 Lövön. Ägare var hela tiden familjen Arvidsson och Lövön AB.

2011 såldes den till Norge och blev VA-110-S Sille Marie för att 2022 få namnet VA-110-S Sille Marie Senior. Såldes hösten 2023 tillbaks till Sverige varvid den blev GG 505 Lövön. När den återigen blev svensk klassades den med ett bruttotonnage på 484 bruttoton. Ägare idag är Bryngeld Fiskeri AB.

Trålaren håller på att göras i ordning för att tas i bruk och beräknas vara färdig nästa vecka för att då gå till Skagen för att ta ombord trålar och annan utrustning. Sen är det dags för fiske.

L 520 Emmie Noah
L 520 Emmie Noah

L 520 Emmie Noah i Fiskebäck

Trålaren L 520 Emmie Noah byggdes 1985 som E 149 Sonja Grønberg på Johannes Kristensens Skibsbyggeri i Hvide Sande med Andreas Grønbjerg Pedersen som ägare. 1996 blev Nana Maria A/S huvudägare.

2001 blev namnet  E 149 Nana Maria vilket båten hette fram till 2012 då den blev AS 850 Odeskar med Odeskar A/S som ägare. Innan dess bytte den ägare flera gånger med familjen Tindskard, familjen Magnussen, Nana Maria A/S och Astrid Fiskeri A/S som ägare.

Bara ett år senare, 2013 blev den L 854 Helle Ronny med Conrad Hviid som huvudägare. 2020 blev namnet L 520 Emmie Noah. Ägare sen 2023 är Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS. Båten är på 562 bruttoton. Ligger still just nu då den inte har nåt att fiska.

L 421 Cadiz
L 421 Cadiz

L 421 Cadiz utanför L 520 Emmie Noah i Fiskebäck.

Beställare av båten år 1985 var bröderna Ove och Birger Ahlström i Fiskebäck. Levererades som GG 205 Ganthi i augusti 1987. Konstruerad av Nordwestconsult i Ålesund och byggd som trålare.

Byggdes 1990 om till kombinerad trålare och snörpvadsbåt på Karstensens Skibsvaerft A/S i Skagen. Efter ombyggnaden på 534 bruttoton.

Såldes 1998 till Norge som H-205-B Ganthi. Ombyggd till trålare i Norge. När båten såldes tillbaks till Sverige i juli år 2008 var den ägd av Magnarson A/S och hade fortfarande samma namn och nummer.

I Sverige fick den nytt namn och nummer, GG 464 Stella Nova av Fotö med Stella Nova Fiskeri AB som ägare. I april 2010 såldes båten vidare till Fiskeriselskabet Stella Nova ApS i Grenå och blev AS 464 Stella Nova VIII.

Förlängd till 47,15 meter år 2010 och därefter på 663 bruttoton och förlängd 2013 igen, nu till 47,48 meter och därefter på 672 bruttoton. Såldes i december 2019 till Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS och blev L 421 Cadiz. Används idag till skrapfiske. Brisling och tobis för fiskmjölsindustrin. Ligger still just nu då den inte har nåt att fiska.

 AS 202 Neptun
AS 202 Neptun

AS 202 Neptun i FIskebäck

Beställare av båten år 1985 var Karl-Gustav Claesson och dennes tre söner Kurt, Sture, och Thor Claesson i Fiskebäck. Levererades som GG 203 Ginneton i februari 1987. Konstruerad av Nordwestconsult i Ålesund och byggd som trålare.

Byggdes 1990 om till kombinerad trålare och snörpvadsbåt på Karstensens Skibsvaerft A/S i Skagen. Akterskeppet förlängdes med 2,61 meter från 37,80 m till 40,41 m. Efter ombyggnaden på 534 bruttoton.

Familjen behöll båten till 1998. Köpare var ett företag i Norge och båten fick namnet Traal för att 2003 bli Traal II. Från 2005 var namnet R-20-K Skudetrål med Skudetrål AS som ägare. Ombyggd till trålare i Norge.

2008 köptes båten tillbaka till Sverige av familjen Claesson och deras företag Fiskeri AB Nimber, ett dotterbolag till Fiskeri AB Ginneton. Först fick den heta GG 157 Alida C och sedan GG 202 Nimber, den fjärde båten med det namnet.

2011 flaggades båten ut till Danmark där familjen Claesson bildat bolaget Gifico ApS. Båten blev nu S 202 Nimber. Båten förlängdes till 48,85 meter och byggdes om. Därefter på 747 bruttoton.

I Danmark kom båten främst att användas till industrifiske (skrapfiske). Efter ungefär två år såldes båten till Odeskar Fiskeri A/S. Nytt namn på båten blev ganska snart AS 202 Neptun och det heter den än.  AS 202 Neptun används i huvudsak till industrifiske av skarpsill och tobis men även till sillfiske. Fisket bedrivs med flyttrål. Idag är båten fortfarande på 747 bruttoton. Ligger för närvarande still då de inte har nåt att fiska.

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!