EU-valskandidaterna vet inte ett skit om fiske

Lobbyorganisationen Baltic Waters som använder sig av samma taktik som SD och Jimmie Åkesson har frågat några av de svensk partiernas toppkandidater i EU-valet några frågor om fiske. EU-valskandidaterna vet inte ett skit om fiske. Det är uppenbart.

Fiskestopp

Den första frågan som de ställde var: 1. Givet den mycket svaga utvecklingen för sill/strömmingen i Östersjön, och den redan kollapsade torsken, skulle ni vara villiga att, åtminstone temporärt, överväga ett totalt moratorium på allt fiske efter dessa arter?

Det finns ett stort problem med frågan. Nämligen att den är förljugen. Det finns nämligen inget fiske på torsk( förutom ett mycket begränsat småskaligt fiske) så det går inte att förbjuda för det är redan i praktiken är förbjudet. Att blanda ihop sillen med torsken är bara till för att de svarande ska tro att silen löper risk för kollaps på samma sätt som torsken vilket inte är sant. Den helt vilseledande frågan innebär förstås att de flesta svara ja på frågan. Det enda det visar är att de inte vet nåt om fiske och därför är lättlurade.

Karin Karlsbro från Liberalerna avviker dock lite och för ett resonemang om frågan som verkar ganska insatt. Men den enda som inte låter sig luras av frågan är Michaela Hollis från KD.

Industrifiske

Nästa fråga de ställer är 2. Ska det, enligt dig och ditt parti, vara tillåtet med industriellt foderfiske i Östersjön?

Frågan är helt galet ställd. Fisket efter skarpsill och sill i Östersjön går framförallt till fiskmjöl. Så långt är det riktigt. Det beror på att det inte finns någon konsumtionsmarknad för sill och skarpsill från Östersjön. Anledningen till det är att folk tror att sillen är giftig och att folk aldrig ha ätit skarpsill. Och det mycket begränsade konsumtionsfiske som finns får den sill de kan sälja. Det finns alltså ingen anledning att förbjuda fiske för fiskmjölsindustrin. Och frågan är därför hel orimlig.

De flesta av EU-kandidaterna svara nej på frågan. Undantagen denna gång är återigen Michaela Hollis (KD) plus Emma Wiesner (C). SD-kandidaten Beatrice Timgren säger både och för säkerhets skull.

Det storskaliga fisket har idag ingen negativ inverkan på bestånden av sill och skarpsill i Östersjön. Inte enligt ICES (Internationella havsforskningsrådet). Men ändå svarar de flesta nej på frågan. Återigen en tydlig indikation på att de är okunniga.

Fiskets ekonomi

3. Anser ni att det svenska fisket är en viktig del av Sveriges ekonomi? Det är den tredje frågan.

Det rätta svaret är förstås nej. Fisket är en pytteliten bransch utan ekonomisk betydelse för Sverige. Däremot har fisket en ekonomisk betydelse för några småöar utanför Göteborg. En av dessa öar är helt beroende av det storskaliga pelagiska fisket. Det är också den enda plats i Sverige som idag är helt beroende av fiske för sin överlevnad. Att förbjuda det storskaliga pelagiska fisket skulle ha en mycket stor negativ betydelse för dessa småöar och fiskelägen.

Isabella Lövin från MP är den som ger det rimligaste svaret. Hon svarar: ”Nej. Däremot är fisken i sig en mycket viktig naturresurs för Sverige, och fisk en viktig proteinkälla för många människor.” I övrigt är det bara Jonas Sjöstedt från V som svara nej. Men han trasslar in sig i ett argument om att det skulle kunna bli en bransch med ekonomisk betydelse om bara industrifisket övergavs. Vilket naturligtvis är nonsens. Men i stort sett visar de tillfrågade politikerna återigen att de inget vet om fiske.

Fiskeripolitik

Fråga 4 lyder så här: Vilken är den viktigaste fiskeripolitiska frågan som du och ditt parti kommer att driva under nästa mandatperiod i EU?

De flesta de tillfrågade politikerna svara det vanliga svamlet som inte innebär nånting. Det är saker som alle håller med om och som i flera fall dessutom är det som sker redan idag. De upprepar sånt de hört och sett i media och har ingen aning om det är sant eller inte. Innehållslöst svammel som avslöjar deras okunskap helt enkelt. Fast Lövin avviker då hon går ut med att hon i princip vill avskaffa allt svenska fiske. För det är vad totalt bottentrålsförbud skulle innebära.

Kvoter

Fråga nummer 5 är: Det sägs att Sverige ofta har en högre ambition om lägre satta kvoter i förhandlingarna
än vad våra grannländer har, vad tänker du och ditt parti göra för att stärka samarbetet med
grannländerna i frågan om sänkta fiskekvoter?

Det är återigen en fråga som får politikerna att gå loss med svammel på högsta nivå. Allt är innehållslöst prat och nonsens utan några konkreta idéer eller tankar. Politikersnack utan att säga nåt vettigt. Svaren bevisar det som jag skriver i rubriken. EU-valskandidaterna vet inte ett skit om fiske.

Livsmedelsstrategi

Fråga 6 är: Livsmedelsstrategiska överväganden, som b.la. beredskap, förs ofta fram som viktiga argument för att fortsätta fiska, men de viktigaste matfiskarna kan snart vara slut. Vilket vägval tror ni måste göras för att vi ska kunna möta både livsmedelsstrategiska mål, såväl som biologiska?

Återigen en fråga som leder till en mängd svammel från de svarande. Isabella Lövin klämmer dessutom till med en ren lögn och påstår att industrifisket tar fisken från den småskaliga konsumtionsfisket. Jonas Sjöstedt framstår i sitt svar som en naiv romantiker som vill ha små fiskebåtar och inte stora. att folka inte skulle kunna försörja sig på fiske i det läget tycks inte bekymra honom.

Övergödning

Sjunde frågan handlar om övergödning: Finns någon särskild åtgärd som partiet vill satsa på för att minska effekten av övergödningen i Östersjön?

Återigen svara alla partier i stort sett samma sak och dessutom är det saker som alla kan hålla med om. Inget kontroversiellt. Men heller inget konkret förutom Jonas Sjöstedt som säger att helt vill förändra jordbrukspolitiken i EU.

Klimatet

Fråga 8 handlar om klimatet: Östersjön står inför flera utmaningar, en av dem är klimatförändringarna. Vilken är den fråga/aktion som partiet avser driva under kommande mandatperiod för att påverka arbetet med att
hejda klimatförändringarnas påverkan på Östersjön?

Här svamlar de nästan värre än på någon annan fråga. Undantaget i detta fall är Jonas Sjöstedt som vill att allt fossilt ska vara bortfasat till 2040.

Sammanfattning

Sammanfattningen av denna genomgång är att BalticWaters är oärliga och ställer irrelevanta frågor i syfte att påverka de tillfrågade politikerna. Och politikerna vet så lite om fiske att det mest bara svamlar och snackar skit. EU-valskandidaterna vet inte ett skit om fiske. Svårare än så är det inte vad det gäller de flesta av dem. Men Isabella Lövin avviker. Hon är en direkt motståndare till fiske och vill lägga ner i stort sett allt.