Insjöarnas fiskare – Ströms fisk

Ströms fisk är ett fiskeriföretag i form av en egen firma som ägs av Christer Ström i Strö norr om Lidköping. Han och hans partner Helen Lundberg fiskar framförallt MSC-märkt gös i Vänern med storryssjor men även annat Läs mer…