GG 144 Themis (V)

Den andra ståltrålaren som köptes till Rörö. Den första var GG 791 Biscaya. Vid köpet på 152 bruttoton och med en 1 100 hk MAK-diesel. Byggdes på Marstrandsverken AB 1966 som GG 774 Götaland, hemmahörande på Öckerö.

Såldes som GG 376 Danö till Fiskebäck år 1973. Från 1975 med numret GG 206 och samma namn.

1985 köptes Danö av Anders Ryberg och Göran Ryberg, båten fick namnet GG 144 Themis och hemmahamn på Rörö. Danö ersattes då av en nyare och större båt.

GG 144 Themis

GG 144 Themis

1993/94 förlängdes Themis och fick ett shelterdäck. Efter ombyggnader var båten på 314 bruttoton och 38 meter lång med en motor på 735 kW.

GG 144 Themis

GG 144 Themis efter ombyggnader

themis5-2

År 2000 skedde en dödsolycka på Themis. Göran Ryberg som planerade att gå i pension under året dog i en olycka i samband med sättning av trålen vid tobisfiske. En ny båt inköptes och den äldre båten blev GG 1440 Biscaya. Återigen fick den nya båten samma nummer och namn, GG 144 Themis. Båten såldes till Bulgarien år 2002 och behöll där namnet Biscaya. Sannolikt existerar den inte längre. Anders Ryberg köpte därefter en ny båt tillsammans med Sune Lundgren (tidigare delägare i GG 791 Biscaya).