GG 506 Themis

Den första båten på Rörö med namnet Themis byggdes 1912 på varvet i Risør i Norge. 27 bruttoton och en 16 hk motor vid leveransen till Bror Ryberg, Alex Ryberg, Hilmer Olsson och Bernhard Bryngelsson. 1917 sattes en ny motor på 40 hk av fabrikat Bolinder in i båten.

Från leverans var Themis vadbåt i vadlaget Themis-Nordpol. Innan dess var eventuellt GG 400 Äran vadbåt. 1932 såldes Themis till Öckerö och Bror Ryberg och Hilmer Olsson tillsammans med Gottfrid Ryberg och Verner Ryberg köpte istället GG 228 Rymo. Denna båt ersatte sannolikt Themis som vadbåt i vadlaget också.

Delägare i vadlaget Themis var Olof Ryberg, Martin Ryberg, Alex Ryberg, Bernhard Bryngelsson, Karl Hansson, Nickolaus Olsson, Fritiof Ryberg, Hjalmar Lundgren, Bror Ryberg, Hilmer Olsson, Alfred Karlsson, Ivar SJökvist, Amandus Lundgren och Gustav Lundgren. Vadlaget Themis-Nordpol upplöstes 1938.

Följebåt i vadlaget var fram till 1919 GG  357 Nordpol och därefter GG 841 Polen.