Amerikansk trågmussla – invasiv art som kanske lämpar sig för fiske

Amerikansk trågmussla (Rangia cuneata) är en mussla som härstammar från Mexikanska golfen och USA:s ostkust. Den lever på grunda områden med mjuka bottnar i brackvatten så den trivs utmärkt i Östersjön och i flodmynningar. Den har spridit sig till Europa, troligen i form av larver som följt med i ballastvatten Läs mer…