Nordviksstrands slip

Nordviksstrands slip grundades 1860 av Olaus Kristiansson som föddes år 1831 på en plats vid namn Lunne på gården Nordviks ägor. Han var från 1859 gift med Inger Kristina Jonsdotter, född 1836, från Utäng. Som ung var han till sjöss Läs mer…