Nordviksstrands slip

Nordviksstrands slip grundades 1860 av Olaus Kristiansson som föddes år 1831 på en plats vid namn Lunne på gården Nordviks ägor. Han var från 1859 gift med Inger Kristina Jonsdotter, född 1836, från Utäng. Som ung var han till sjöss några år mellan 1845 och 1859. Han var från cirka 1856 bosatt i Skärhamn där han i all fall från 1859 tycks ha bedrivit fiskhandel. Olaus Kristiansson dog 1917 och hans fru året innan.

1906 övertogs slipen i Nordviksstrand av August Johansson som var född i torpet Hamnen vid Stockevik. När han och familjen flyttade till Nordviksstrand monterade de ner sitt bostadshus och flyttade detta till den nya bostadsorten.

1930 var August Johansson fortfarande ägare av slipen i Nordviksstrand som sysslade med underhåll och reparation av fraktskutor och fiskebåtar.

https://dms-cf-06.dimu.org/image/022sAYQiASYG?dimension=1200x1200

Nordviksstrand med slipen i nästan mitt i bild

Av slipen i Nordviksstrand finns idag inget spår, men däremot finns August Johanssons bostadshus kvar. En del av hans ättlingar bär idag namnet Hamnén som de tagit efter torpet där August Johansson var född. En av dem, Hans Hamnén, är idag aktiv yrkesfiskare.

Bildtexterna till de två mindre bilderna är skrivna av Ingvar Gollungberg som har en intressant hemsida om fraktskutor som funnits i Skärhamn.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!