Western Baltija Shipbuilding

Western Baltija Shipbuilding (WBS) är ett nybyggnadsvarv i Klaipeda i Litauen som bygger fiskebåtskrov och fiskebåtar. Vanligast är fiskebåtsskrov, men för närvarande bygger varvet en större dansk fiskebåt för Gitte Henning A/S. Av skroven har många levererats till Karstensens Skibsværft Läs mer…