Torskfisket har redan halverats

Det är återigen problem med torsken i Östersjön. Den är liten och av dålig kvalitet. Något som föranlett några forskare att i Miljöaktuellt skriva att det är nödvändigt att halvera torskfisket i Östersjön. Hela deras arumentation är naturligtvis riktig men samtidig Läs mer…