Romaner om yrkesfiske och fiskare

Om yrkesfiske och fiske finns en stor mängd faktaböcker. En del har blivit mycket uppmärksammade som exempelvis Tyst hav av Isabella Lövin och Torsk (Cod på engelska) av Mark Kurlansky. Men hur står det till när det gäller romaner om yrkesfiske och yrkesfiskare. Läs mer…