Avtal mellan EU och Norge om fiske i norsk zon i Skagerak

Ett avtal mellan EU och Norge om ett tillfälligt avtal om ömsesidig tillgång till fisk i varandras vatten i Skagerak slöts i torsdags. Det är ett begränsat och tillfälligt avtal som gäller för fiske i januari 2021 i väntan på ett fullständigt avtal. Läs mer…

Lättare att byta fisketillståndshavare?

Ett förslag från Havs- och vattenmyndigheten går ut på att införa större möjligheter att byta tillståndshavare för särskilda tillstånd för fiske efter torsk i Östersjön, fiske inom effortregleringen i Skagerak, Kattegatt och Nordsjön, fiske efter havskräfta med bottentrål försedd med art-sorterande rist samt för Läs mer…