Avtal mellan EU och Norge om fiske i norsk zon i Skagerak

Ett avtal mellan EU och Norge om ett tillfälligt avtal om ömsesidig tillgång till fisk i varandras vatten i Skagerak slöts i torsdags. Det är ett begränsat och tillfälligt avtal som gäller för fiske i januari 2021 i väntan på ett fullständigt avtal.

Det begränsade och tillfälliga avtalet med EU gäller ömsesidig tillgång till fiske i varandras zoner i Skagerak i januari 2021 i avvaktan på fullständiga avtal mellan Norge och EU:

– Jeg er glad for at vi har fått på plass en midlertidig løsning. Adgangen til å fiske i norsk sone i Skagerrak er viktig for danske og svenske fiskere. Selv om dette gjelder et fåtall fartøy, kan det bedre situasjonen for våre naboer, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Tillträdet gäller fartyg som traditionellt fiskar i Skagerrak vid denna tid på året. I Sverige gäller avtalet 14 båtar som är längre än 12 meter samt alla båtar under 12 meter. Samtliga större svenska båtar som får fiska i norsk zon är räktrålare.

I Danmark är det 17 båtar som har tillstånd att fiska i norsk zon under januari. Även i Danmark  gäller att alla båtar under 12 meter får fiska i norsk zon. Det märkliga där är att bara 5 av 8 räktrålare har tillstånd medan istället många kräfttrålare som sällan fiskar i norsk zon har tillstånd. Däribland en båt, FN 462 Jeanne, som ägs av ordföranden i DFPO. Han kommenterar avtalat i Fiskeritidende:

– Vi er glade for den norske imødekommenhed for fiskeriet i Skagerrak. Det er virkelig nødvendigt med den situation, som fiskeriet befinder sig i. Men der er mange fartøjer, der sidder på spring for at få lov til at fiske i norsk område i farvandet, og vi mener ikke, at listen over danske fartøjer, der har fået midlertidig adgang til norsk zone, er fyldestgørende. Vi har kæmpet for at få flere fartøjer med på listen, så vi i det mindste kunne få adgang for de mest relevante fartøjer, men desværre uden held, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

Delegationer fra EU og Norge har aftalt, at kun fartøjer, der i januar 2020 havde adgang til fiskeri i norsk område i Skagerrak og som har indrapporteret fangster i perioden, får lov til at fiske i området i januar 2021.

– Måden de har givet adgang til fiskeri i Skagerrak, lader en del tilbage at ønske. Der er en del fartøjer, der havde fiskeri andre steder i januar 2020, eller fx ikke var i fiskeriet, som senere i 2020 har fisket mange måneder i norsk område. Så der er nogle fartøjer, der kommer i klemme her i januar, hvis de ikke kan komme i norsk område for at fiske, siger Svend-Erik Andersen.

Efter att Storbritannien lämnade EU: s inre marknad vid årsskiftet finns det inte längre ett  fiskeavtal mellan Norge och Storbritannien. Fiskebåtar från de två länderna får därför inte fiska i varandras vatten.

Svenska båtar som får fiska i norsk zon, Skagerak i januari 2021
Mycket viktigt är att tillståndet/bekräftelsen tas med vid fiske i norsk zon

 1. GG-73 Ingun
 2. GG-105 Titania av Fotö
 3. GG-173 Grace
 4. GG-181 Västerland
 5. GG-234 Kennedy
 6. GG-707 Arkö
 7. GG-781 Sandefjord
 8. GG-892 Strannefjord
 9. LL-628 Atlantic
 10. SD-286 Listerö av Grebbestad
 11. SD-475 Brattskär
 12. SD-578 Vikingö Nord
 13. SD-622 Vanguard
 14. SD-623 Dagny

Danska båtar som får fiska i norsk zon, Skagerrak i januari 2021

 1. S 226 Emli Pilegaard
 2. FN 338 Sonjan
 3. FN 104 Carpe Diem
 4. FN 234 Canopus
 5. S 255 North Sea
 6. FN 226 Andrea Klitbo
 7. RI 436 Vilja
 8. FN 426 Kjølpen
 9. HM 335 Flipper
 10. FN 462 Jeanne
 11. HM 424 Westbank
 12. FN 436 Tove Kajgaard
 13. HG 410 Signet
 14. S 386 Casilo
 15. HM 228 Pondus
 16. HM 227 Myggenes
 17. HM 128 Borkumrif

Vilka norska båtar som får fiska i EU-vatten har jag ingen förteckning på.

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!