EU-valet – Folkpartiet och fisket

Folkpartiets fiskeripolitik sammanfattas på deras hemsida med följande punkter: Att Ekosystemansatsen och Försiktighetsprincipen tillämpas i EU:s fiskeriförvaltning – ekologisk hållbarhet är en förutsättning för ekonomisk och social hållbarhet. Anpassa fiskeflottan till långsiktiga fiskemöjligheter och ta bort subventioner som motverkar detta. Läs mer…