EU-valet – Folkpartiet och fisket

Folkpartiets fiskeripolitik sammanfattas på deras hemsida med följande punkter:

  • Att Ekosystemansatsen och Försiktighetsprincipen tillämpas i EU:s fiskeriförvaltning – ekologisk hållbarhet är en förutsättning för ekonomisk och social hållbarhet.
  • Anpassa fiskeflottan till långsiktiga fiskemöjligheter och ta bort subventioner som motverkar detta.
  • Att alla fiskebestånd ska omfattas av långsiktiga förvaltningsplaner.
  • Att EU följer Internationella Havsforskningsrådets (ICES), rekommendationer för att kunna säkerställa ett långsiktigt hållbart fiske.
  • Införa utkastförbud, som innebär att all fångst landas och räknas av kvoten.
  • Verka för ett system med överlåtbara fiskenyttjanderätter med speciell hänsyn till det småskaliga och kustnära fisket.
  • Möjliggöra akuta fiskestopp i lägen då det finns akuta hot mot bestånden.
  • Införa en tydlig miljö- och ursprungsmärkning av fisken för att ge konsumenten möjlighet att välja.
  • Att EU:s fiskeavtal med utvecklingsländer på sikt avvecklas.
  • Att Sverige deltar aktivt för att reformera EU:s fiskeripolitik.

Det finns inte mycket att invända mot punkterna mer än att det inte är självklart att småskaligt kustnära fiske är miljövänligare och mer ekologiskt hållbart än storskaligt fiske. För att utkastförbud ska kunna genomföras krävs det förändringar i dagens kvotsystem. Det räcker inte bara med att införa överförbara kvoter utan det måste också kortsiktigt och tillfälligt gå att hyra in kvoter som i Danmark. En sak som också bör diskuteras är om de överförbara kvoterna ska vara eviga eller inte. Jag lutar mot att de ska vara tidsbegränsade.  De flesta punkter som folkpartiet tar upp är sådan där de flesta fiskeriintresserade och fiskeriorganisationer är helt överens.

Folkpartiet röstade för den nya europeiska fiskepolitiken med utkastförbud, minskade subventioner och fiskekvoter satta efter maximalt hållbart uttag och vetenskapliga rön. Självklart bra.

Samtidigt är det helt klart att folkpartiet inte på något sätt har samma engagemang i fiske och fiskeripolitik som Miljöpartiet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!