Ett par märkliga svenska fiskebåtar åren 1980-81

Åren 1980 till 1982 fanns det två fiskebåtar med ovanliga namn registrerade i Sverige. GG 1130 Linda Bissau och GG 1150 Helena Bissau. Namnen tycks tyda på att båtarna inte var avsedda för fiske i Sverige utan sannolikt i Afrika, där svenska Läs mer…