Ett par märkliga svenska fiskebåtar åren 1980-81

Åren 1980 till 1982 fanns det två fiskebåtar med ovanliga namn registrerade i Sverige. GG 1130 Linda Bissau och GG 1150 Helena Bissau. Namnen tycks tyda på att båtarna inte var avsedda för fiske i Sverige utan sannolikt i Afrika, där svenska fiskare fiskat såväl i Namibia, Liberia som Guinea-Bissau på 1970-talet.  Även fiske i Nordafrika hade förekommit.

GG 1130 Linda Bissau heter idag Yagan och är hemmahörande i Chile där båten länge fiskat med snörpvad. Idag är den dock upplagd. Båten byggdes 1976 i Flekkefjord, Norge, som Umanaq och med Grönland som hemland och är numera på 1 450 bruttoton men då var den endast på 759 bruttoton. Därefter hette den Fishing Future och det var under det namnet den köptes till Sverige 1978 då den först var hemmahörande i Stockholm och sedan på Vrångö. Linda Bissau var då den näst största fiskebåten som seglat med svensk flagg. Men det är osäkert om den nånsin fiskat under tiden med svensk flagg.

GG 1130 Linda Bissau

GG 1130 Linda Bissau. Foto: Lennart Ramsvik, Maritimbild

Den andra båten, GG 1150 Helena Bissau är idag den finländska båten AAL 124 Klondyke. Också byggd 1976, men i Sverige, är det en betydligt mindre båt än Linda Bissau. 352 bruttoton och från början med namnet Fenja Trosca. Från 1980 GG 1150 Helena Bissau.

GG 1150 Helena Bissau

GG 1150 Helena Bissau. Foto: Lennart Ramsvik, Maritimbild

Fotot på Helena Bissau visar att båten anger en hemmahamn som helt klart inte ligger i Sverige, men jag kan inte utröna vad det faktiskt står i aktern. Däremot har den ett tydligt GG-nummer vilket kan ses på nedanstående bild.

GG 1150 Helena Bissau

GG 1150 Helena Bissau. Foto: Lennart Ramsvik, Maritimbild

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!