Fakta och forskning inom fisket

Fakta när det gäller fisket är sådant som att det landades en viss mängd fisk av en viss art ett visst år, att en viss person är ägare av fiskebåten eller av bolaget B. Kvoter beslutade av EU är också Läs mer…