Fisket längs Östersjökusten – Catch & Relax

Catch & Relax är en enskild firma och Catch & Relax AB är ett aktiebolag. Båda ägs av Bo Lundgren och Helen Lundgren och hör hemma i Vaxholm. Verksamheten som består av fisketurer och utflyktsverksamhet verkar huvudsakligen bedrivas i aktiebolaget. Läs mer…