Åtgärder mot polskt tjuvfiske av lax

Polska yrkesfiskare har under lång tid tjuvfiskat såväl torsk som lax. Tjuvfisket av lax som är mycket omfattande har under senare år varit det som uppmärksammats mest. Enligt uppgifter från Internationella Havsforskningsrådet ICES handlar det bland annat om att 30 500 Läs mer…