IMO-nummer kan bli obligatoriskt även för fiskebåtar

International Maritime Organization (IMO), FN:s organisation för internationell sjöfart har tagit bort det undantag kring IMO-nummer som hittills gällt för fiskebåtar. IMO-nummer är en registrering för ett fartyg som inte ändras när det blir ägar- eller flaggbyte. Fiskebåtar har tidigare Läs mer…

Lätt att manipulera AIS-systemet

Det finns förslag om att alla fiskebåtar måste ha AIS och dessutom ha AIS påslaget hela tiden. Detta som ett sätt att hålla reda på fiskebåtar i hela världen och därmed lättare kunna bekämpa tjuvfiske (illegalt fiske). Problemet är att Läs mer…