Lätt att manipulera AIS-systemet

Det finns förslag om att alla fiskebåtar måste ha AIS och dessutom ha AIS påslaget hela tiden. Detta som ett sätt att hålla reda på fiskebåtar i hela världen och därmed lättare kunna bekämpa tjuvfiske (illegalt fiske). Problemet är att Läs mer…