Personalbåtarna

I takt med att svenska fiskare skaffar sig fiskebåtar och fiskerättigheter i Danmark så har det dykt upp ett behov av båtar för att transportera personal till och från danska hamnar från hemorterna i Sverige. För detta ändamål har flera fiskeriföretag inskaffat snabbgående båtar. Läs mer…