Personalbåtarna

I takt med att svenska fiskare skaffar sig fiskebåtar och fiskerättigheter i Danmark så har det dykt upp ett behov av båtar för att transportera personal till och från danska hamnar från hemorterna i Sverige. För detta ändamål har flera fiskeriföretag inskaffat snabbgående båtar. Båtar för att transportera personal. Personalbåtar.

En sådan båt är Dagny. En tidigare kustbevakningsbåt med beteckningen KBV-307.Den byggdes 1996 på Karlskronavarvet och är 20 meter lång. Ägare är Tor-ön Fiske AB. Totalt byggdes 11 båtar av denna typ. Några av dem används idag som personalbåtar av olika fiskeriföretag.

En annan likadan båt är Ingegerd som byggdes på Karlskronvarvet 1995 som KBV-303. Den ägs av Fiskeri AB Ginneton. Den har jag haft förmånen att åka med.

Ingegerd. Bild: Ginneton

Astrid Fiske AB har en personalbåt som heter Ebba. Den är 16 meter lång. Vad den tidigare haft för användning är inte känt för mig.

Themis Fiskeri AB har för sin del en annan typ av båt. En tidigare arbetsbåt/personaltransportbåt för vindkraftsparker till havs. Den heter numera Hilly men hette tidigare Performer och ägdes av företaget Northern Offshore. Den är nästan 16 meter lång med ett tonnage på 32 bruttoton.

Andra företag

Det finns fler företag som har fiskebåtar i Danmark. B-C Pelagic AB, Ahlma Fiskeri AB, Christer & Lennart Fiskeri, Berndtsson & Börjesson Fiskeri, Stella Nova Fiskeri AB, Saron Fiskeri och Odeskär. Tre andra företag med svenskflaggade båtar fiskar främst med utgångspunkt från och landar främst i danska hamnar. Älvsborg Fiskeri AB,  Vingaskär Fiskeri AB och Torland Fiske AB. Deras båtar syns sällan till i Sverige. Dessutom har Kristine Fiskeri AB och Nicklason Fiskeri AB båtar i Tyskland. Båt GG 330 Carmona AB har två båtar som landar det mesta i Danmark.

Om något av dessa företag har har personalbåt känner jag inte till. Men jag får väl anledning att återkomma till detta. I alla ytterligare en av Kustbevakningens övervakningsbåtar har sålts, KBV 301. Den här av båtar återfinns inte i Sveriges Maritima Index om de inte längre är offentligt ägda och information från Sveriges skeppslista kostar en massa pengar. Flera av de nämnda företagen har dock båtar som har hamnplats i Sverige eller möjlighet att ligga i nåt svenskt fiskeläge. I så fall behöver de kanske ingen personalbåt.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!