Hajfiske i Europa

I delar av  Europa finns ett omfattande hajfiske.  Framförallt handlar det om Spanien. I Portugal, Nederländerna, Frankrike och Italien finns et begränsat hajfiske. Fisket sker för konsumtion. Läs mer…