Förvaltningen av tobis leder till ekonomiska förluster

FF Skagen, en av Danmarks stora fiskmjöls- och fiskoljetillverkare menar enligt Fiskerforum.dk att förvaltningen av tobis orsakar ekonomiska förluster för såväl fiskare som fiskindustri. De menar att orsaken till detta uppdelningen i olka förvaltningsområden. Resultatet av den förvaltning som finns idag är att bara Läs mer…