Förvaltningen av tobis leder till ekonomiska förluster

FF Skagen, en av Danmarks stora fiskmjöls- och fiskoljetillverkare menar enligt Fiskerforum.dk att förvaltningen av tobis orsakar ekonomiska förluster för såväl fiskare som fiskindustri. De menar att orsaken till detta uppdelningen i olka förvaltningsområden. Resultatet av den förvaltning som finns idag är att bara en del av den tillåtna fångsten tas upp.

Tobis

ICES hade rekommenderat en TAC (maximalt tillåten fångst) på 330 000 ton för 2015. Men endast 54% även om de som fiskade tobis uppgav att tillgången var mycket stor. Jens. A Borup, styrelseordförande i FF Skagen menar enligt Fiskerforum att det hela är en skandal och att det skadar den danska exporten. Han menar också att det borde kunna fångas 800 000 ton per år för det finns så mycket tobis.

Den inställningen förefaller något ansvarslös för när det fiskades så mycket tobis ledde det sannolikt till att bestånden av andra fiskar som har tobis som en viktig föda minskade. Eventuellt påverkade det också vissa fågelbestånd som också de är beroende av tobis som föda under delar av året. För att inte riskera deras födobas så bör naturligtvis TAC hållas på de nivåer forskningen kommer fram till. Allt annat är oansvarigt.

Förvaltningen av bestånden bör dock anpassas så att det faktiskt går att fiska de kvoter som det forskningen anser är rimligt. Att totalt lämna områdesuppdelningen är nog däremot fel, men kanske förvaltningsområdena borde se lite annorlunda ut eller så måste ett avtal med Norge skrivas så att EU:s båtar också får fiska tobis i norsk zon och omvänt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!