En ståltrålare som Blom, Bornmalm och Bång kanske missade

Boken Ståltrålare i svenskt fiske 1959-1965 omfattar trålare byggda de nämnda åren för svenska fiskare. Inkluderat är inte svenskbyggda ståltrålare för andra länder eller ståltrålare som köpts in begagnat från andra länder. Om det nu fanns några sådana under de Läs mer…