En ståltrålare som Blom, Bornmalm och Bång kanske missade

Boken Ståltrålare i svenskt fiske 1959-1965 omfattar trålare byggda de nämnda åren för svenska fiskare. Inkluderat är inte svenskbyggda ståltrålare för andra länder eller ståltrålare som köpts in begagnat från andra länder. Om det nu fanns några sådana under de aktuella åren. Boken är mycket innehållsrik, informativ och ett måste för den som är intresserad av svenskt fiske eller av fiskebåtar som sådana.

Thetis

Thetis vid kaj på Karlskronavarvet 1961

En båt som inte finns med i boken är Thetis som ursprungligen byggdes för forskningsändamål år 1961 på Karlskronavarvet.  Båten byggdes dock som en typisk stråltrålare och eftersom skolfartyget GG 700 Cap Bon som aldrig användes till fiske i Sverige och lastfartyget Tunis som byggdes om till fiskebåt finns med borde kanske också Thetis finnas med. Kanske dyker den upp i den sen länge väntade andra boken om stråltrålare eftersom den byggdes om till fiskebåt först 1982. I så fall har ju de tre författarna inte glömt bort den, men den finns i alla fall inte med i den första boken.

Thetis var 29 meter lång och på 165 bruttoton vilket var större än de dåtida ståltrålarna. Var utrustad med en Skandiamotor på 420 hk. Först vid mitten av 1960-talet byggdes lika stora båtar för fiske. Båten byggdes med åtgärder för att minska rullningen:

Ett mindre forskningsfartyg anskaffades 1961 som komplement för kortare expeditioner. Det var en 30 meters ståltrålare som döptes till U/F Thetis. För att minska rullningen hade Thetis längsgående slingerkölar. I hårt väder gjorde dessa att det tog vad som kändes som en evighet för henne att räta upp sig efter en överhalning. Thetis såldes 1982 och byggdes om till fiskefartyg. Om slingerkölarna hade del i haveriet må vara osagt, men tungt lastad med sill rätade hon aldrig upp sig efter en kraftig krängning utan gick till botten norr om Smögen 1985.

ThetisAnvändes som forskningsfartyg intill 1974 då den ersattes av den större Argos. Blev 1982 såld och då ombyggd till fiskebåt. Sjönk alldeles utanför Haby bukt mellan Tryggö och Ramsvikslandet den 24/10 1985 på väg hem från fiske:

Vid sjutiden på morgonen den var ”Thetis” på väg hem efter en fisketur. Besättningen hade lastat fina fångsten på 24 ton skarpsill i stora tankar. Man gick i ytterskärgården och det blåste 13 m/s, medan kollegorna ombord på fiskefartyget ”Yvette” tog den långsammare, men lugnare vägen genom Sotenäskanalen. Efter att ett hård stöt hade känts fick ”Thetis” en slagsida som tilltog alltmer, samtidigt som motorerna höll på att stanna. ”Yvette” hade hört hur ”Thetis” skeppare kallade på sambandscentralen och gick då ut till haveriplatsen. När man anlände till förlisningsplatsen hade ”Thetis” redan sjunkit. Hela besättningen hade emellerid räddat sig i flotten och kunde tas ombord på ”Yvette”. Vad som orsakade förlisningen är ännu oklart, den kraftiga stöten som kändes ombord kan knappast varit en grundstötning då det är 30 meter djupt i området. Sjöfartsinspektionen menar att det var vattnet man tagit ombord för att stabilisera sillfångsten som gjort fartyget instabilt och fått det att kantra. Den kraftiga slagsidan gjorde att trålen gled överbord och snärjdes in i propellern, vilket fick motorerna att stanna.

Vraket av Thetis är det första som ska saneras i en ny satsning för att ta hand om miljöfarliga vrak då myndigheterna räknar med att det är ganska lätt då det inte ligger djupare än 30 meter och fortfarande är rätt så intakt.  Kan innehålla 35 kubikmeter bunkerolja.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!