Doherty

Inlägg nr 7 av 7 i serien Irländska fiskeriföretag

Inlägg nr 7 av 7 i serien Irländska fiskeriföretagFamiljen Doherty är ägare av två pelagiska trålare såväl som en rad företag inom fiskerinäringen. De två trålare man äger är SO 237 Western Chieftain på 663 ton och SO 718 Western Läs mer…

Advertisements