Knarr Maritime

Knarr Maritime är en isländsk koncern som består av flera ingående bolag med egna varumärken och namn. Egentligen är det ett samarbetsföretag (konsortium) mellan flera företag för att få en starkare position på marknaden för fiskebåtar. Det är Brimrun (återförsäljare Läs mer…