Värden i svenskt yrkesfiske

Värden i svenskt yrkesfiske är en rapport som skrivits av Staffan Waldo och Ida Lovén för AgriFood. Det är en intressant rapport som visar att fisket har värden långt utöver det ekonomiska värde som fisket skapar men även större ekonomiska Läs mer…

Överförbara kvoter – ett nödvändigt ont, eller?

Jag anser att strukturering behövs inom det demersala svenska fisket. Detta fiske omfattar räkfisket, kräftfisket och torskfisket. Fiskekapciteten om detta fiske är för hög och uppdelad på för många enheter, dvs båtar. Detta gör stora delar av fiske olönsamt. Inom Läs mer…