Minskade torskkvoter i Östersjön

Kvoterna (TAC, total tillåten fångst) i Östersjön för torsk under 2015 kommer att minska med 20% när det gäller det östliga beståndet och 6% när det gäller det västliga beståndet i jämförelse med årets kvoter. Det står klart efter att Läs mer…