Minskade torskkvoter i Östersjön

TorskKvoterna (TAC, total tillåten fångst) i Östersjön för torsk under 2015 kommer att minska med 20% när det gäller det östliga beståndet och 6% när det gäller det västliga beståndet i jämförelse med årets kvoter. Det står klart efter att EU:s ministerråd fattat beslut i frågan. Beslutet är inte förvånande, men innebär i verkligheten mycket lite. Detta eftersom det under ett par år varit så att bara hälften av beslutad TAC fiskats upp. Anledningen till det är att torsken är mycket småväxt och i dålig kondition. Den är helt enkelt svår att sälja.

En stor del av den svenska andelen av TAC för torsk i det östra beståndet fiskas av trålare som till stor del kommer från svenska Västkusten och av den danska andelen av båtar från andra delar av Danmark än de områden som gränsar till Östersjön. Det västra beståndet, med en mycket mindre TAC än det östra fiskas till en större del av kustfiskare med garn och krokredskap som backor (långrev).

Trots att kvoten inte fiskats upp på många år klagar danska fiskare minskningen av kvoten (TAC). Det är oseriöst då inte heller danska fiskare fiskat upp sin del av TAC för torsk i Östersjön. Minskad TAC slår inte mot yrkesfiskarna alls utan innebär bara en anpassning till verkligheten.

På grund av att torsken är så småväxt har minimistorleken för vad som får landas sänkts. Det är bra då storleksselektiviteten är en bidragande orsak till småväxtheten hos torsken. Bara en minskning av minimimåttet kommer dock inte att lösa problemet som har komplexa orsaker, där övergödning, syrebrist och födobrist sannolik är de största problemen med sälar och selektivt fiske som bidragande orsaker. Överfiske av torsk i Östersjön är dock inget problem.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!