Resultatlösa förhandlingar om blåvitling och NVG-sill

Det har förhandlats om kvoter på atlantoskandisk sill (NVG-sill) och blåvitling (kolmule) i London. Först om blåvitling, sedan om  NVG-sill. En vecka har berörda länder pratat. Ingen överenskommelse har kunnat nås. Varken om blåvitling eller om NVG-sill. Snart är det dags att Läs mer…