Bleka – torskfisken som nästan försvunnit

Bleka (Pollachius pollachius) eller lyrtorsk som det heter officiellt är en torskfisk som nästan helt tycks ha försvunnit. Den är nära släkt med gråsej. På engelska heter den Atlantic pollock eller European pollock. på danska lyssej (gråsej heter mørksej) eller ibland sølaks,  Läs mer…