Bleka – torskfisken som nästan försvunnit

Bleka (Pollachius pollachius) eller lyrtorsk som det heter officiellt är en torskfisk som nästan helt tycks ha försvunnit. Den är nära släkt med gråsej. På engelska heter den Atlantic pollock eller European pollock. på danska lyssej (gråsej heter mørksej) eller ibland sølaks,

Bleka. Bild: Wilhelm von Wright. Public domain.

Lever vid svenska och norska västkusten, i Nordsjön med undantag för Tyska bukten, kring Brittiska öarna och Iberiska halvön samt längs Marocko och Algeriets norra kustband. Dess föda består av havsräkor, tobis, sill och skarpsill. Arten uppträder regelbundet i Skagerrak, mera sparsamt i Kattegatt samt tillfälligt ner i Öresund. Merparten av fisken i svenska farvatten kommer av allt att döma från lekplatser i Nordsjön.

En genetisk jämförelse av bleka från Biscayabukten och södra Norge har visat på relativt liten genetisk differentiering vilket tyder på att blekan inte är uppdelad i lokala bestånd (Giaever and Forthun 1999). Mycket tyder trots det på att blekan liksom torsken varit uppdelad på många lokala lekpopulationer längs Västkusten. De finns idag förmodligen inte kvar. I alla fall finns inget känt lekområde.

Fiske och bestånd

Bleka fångas främst som bifångst i samband med fiske efter gråsej. Norska båtar landar mest. Beståndet av bleka är kraftigt försvagat, sannolikt främst beroende på för hårt fiske. Det svenska yrkesfisket fiskade lyrtorsk i Skagerrak och Kattegatt under 1940–1980 med årliga landningar upp till över 1 000 ton.

Från 1980-talet började lyrtorsk minska kraftigt och i dag fångas den sällan längs den svenska kusten. Bleka är av någon obegriplig anledning en okvoterad fisk och har periodvis sålts olagligt som torsk. Det förfarandet har sannolikt bidragit till de kraftigt minskade betståndet. I Norska vatten är den kvoterad och svenska båtar har där en liten kombinerad kvot av vitling och bleka.

Beståndet 2016-2017 befinner sig på en historiskt låga nivåer. De svenska landningarna har minskat med minst 90% sedan 1980 och under samma period uppvisar provtrålningsdata (IBTS) en minskning med minst 89%.  Något riktat fiske är sannolikt inte aktuellt på decennier.

Läs mer:

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!