Nytt naturreservat föreslås skydda bottnar i Kattegatt

Länsstyrelsen Skåne har föreslagit ett nytt marint naturreservat för att skydda de djupa havsbottnarna utanför Kullen och Bjärehalvön. – Att skydda Skånes djupa Kattegattbottnar är positivt både för den biologiska mångfalden och för möjligheten att fiska hållbart, säger Jonas Gustafsson, marinbiolog på Läs mer…