Gasutsläppet påverkar ekosystemet i Östersjön

Det kraftiga utsläppet av naturgas (i huvudsak metan) från Nordstream i Östersjön kan vara riktigt ödesdigert i ett redan väldigt utsatt ekosystem. Det menar forskaren Thomas Dahlgren som har studerat vilka effekter olika utsläpp har på livet i havet. Läs mer…