Gasutsläppet påverkar ekosystemet i Östersjön

Det kraftiga utsläppet av naturgas (i huvudsak metan) från Nordstream i Östersjön kan vara riktigt ödesdigert i ett redan väldigt utsatt ekosystem. Det menar forskaren Thomas Dahlgren som har studerat vilka effekter olika utsläpp har på livet i havet.

Den största av de fyra gasläckorna. Bild: Kustbevakningen

I tisdags kom larmrapporter om att naturgas läckte ut genom flera stora hål på naturgasledningarna Nordstream 1 och 2 i Östersjön, nära Bornholm. Tre av de nu fyra rapporterade läckorna finns inom svensk ekonomisk zon. Omfattningen av utsläppet är oklart, men Thomas Dahlgren vid Göteborgs universitet menar att det är mycket allvarligt för havslivet nära utsläppet.

– Vi vet att naturgas i höga koncentrationer är giftigt för fiskar. I det här området är det Östersjötorsken som jag tänker är i riskzonen, men troligen påverkar det fler arter, säger Thomas Dahlgren i ett pressmeddelande.

Hur vet du det?

– Det har gjorts studier på vad som händer vid stora utsläpp i havet i samband med gas- och oljeutvinning. Det som är studerat är påverkan på fisk. Bolagen är väldigt snabba på att stänga av ledningar som springer läck för att täta och denna typ av stora läckor är mycket ovanliga och effekterna är därför svåra att förutsäga. Det här utsläppet är antagligen dåliga nyheter för Östersjön som är ett känsligt ekosystem.

Vad händer med gasen vid utsläpp från en ledning vid havsbottnen?

– Metangasen löser sig i vattnet, det är då det blir farligt för det marina livet om koncentrationerna är höga. Mindre metanläckor förekommer naturligt och är inte farligt. Om det är ett stort utsläpp under högt tryck så stiger mycket av gasen som bubblor till vattenytan.

Vart tar gasen vägen då?

– Den läcker ut i atmosfären, vilket inte heller är bra. Metan är en av de värsta växthusgaserna som finns. Det bidrar till klimatförändringarna. Men gasen bryts ner efter några år, till skillnad från koldioxid.

Vad ska man göra nu?

– Få stopp på utsläppet så fort det går. Men det verkar vara en stor läcka och då är det farligt att vara i närheten. Det finns en brand- och explosionsrisk.

Orsaker och konsekvenser

Det kommer troligen att fortsätta läcka i en till två veckors tid innan ledningarna är tömda på den gas de innehåller. Först därefter är det också möjligt att ordentligt undersöka skadorna på dem. Den exakt orsaken till läckorna är inte känd ännu men det troligaste är att något saboterad gasledningarna med hjälp av sprängladdningar.

Med anledning av läckorna på gasledningarna har Sjöfartsverket skickat ut navigationsvarningar på Navtex och VHF om att fartyg ska hålla sig borta från området. Det är även varningar utfärdade för flygplan med 1 000 meters säkerhetshöjd. Fartyg ska hålla ett säkerhetsavstånd på 5 sjömil (cirka 9 km) från platserna.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!