Svenska fiskeriföretag bygger i Skagen

Jag har tidigare skrivit om att svenska yrkesfiskare med stora pelagiska fiskebåtar har funderingar att flytta båtarna till Skagen. De landar redan idag större delen eller en mycket stor del av sin fångst i Skagen. En flytt till Skagen innebär Läs mer…