Omfattande silldöd i Henån

Genom Henån går en å med samma namn som orten. Mot mynningen förvandlas den till en småbåtshamn. Det är ingen fräsch å utan ett sumpigt dike med en äcklig, skräpig och gyttjig botten som delvis friläggs vid lågvatten. Vid högvatten Läs mer…

Advertisements