Nästa vecka – Donsö Shipping Meet

Donsö Shipping Meet (DSM) är Sverige största möte/mässa för sjöfarten. Det ordnas vartannat år och i år är det dags. Det äger, som namnet säger, rum på Donsö, en ö som är Sveriges viktigaste rederihemort. På ön har flera stora Läs mer…