Nästa vecka – Donsö Shipping Meet

DSM 15Donsö Shipping Meet (DSM) är Sverige största möte/mässa för sjöfarten. Det ordnas vartannat år och i år är det dags. Det äger, som namnet säger, rum på Donsö, en ö som är Sveriges viktigaste rederihemort. På ön har flera stora rederier sin hemvist.

Årets DSM har för första gången ganska många fiskeriföretag bland de som deltar. Dessa fiskeriföretag är med ett par undantag hemmahörande på Donsö och i Fiskebäck. Det handlar helt uteslutande om pelagiska fiskeföretag.

De fiskeriföretag som deltar men inte hör hemma på Donsö eller i Fiskebäck är Astrid Fiske AB (Rörö), Båt GG 330 Carmona AB (Dyrön), Lövön AB (Rönnäng) och Odeskär AB (Vrångö). Donsöanknutna företag är Bristol Fiske AB, AB Clipperton, Kristine Fiskeri AB, och Midlake Fiskeri AB. Det sistnämnda företaget hör inte till Sveriges stora fiskeriföretag men alla de andra gör det. De Fiskebäcksanknutna företagen är Ahlma Fiskeri AB, Fiskeri AB Ginneton, GG 158 Sunnanland och Torönland HB.

På DSM 15 deltar också andra företag med anknytning till fisket, dels flera tråltillverkare och varv, men även tillverkare av annan utrustning som har betydelse för fiskeribranschen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!