Yrkesfiskaren om individuella kvoter

Individuella överförbara kvoter innebär att enskilda fiskare/fiskeriföretag/fiskebåtar, beroende på hur det läggs upp, får rätten att fånga en viss mängd fisk under en viss period. Det är vad som kan kallas nyttjanderätt. Det är något som visat sig leda till Läs mer…