Mest läst om fiske och havsmiljö 2014

På denna blogg alltså.  Antalet sidvisningar under denna bloggs första hela år har varit cirka 160 000 fördelat på 60 000 besökare. Under hösten har antalet besökare stigit stabilt och stadigt. Flera inlägg har under senare tid uppmärksammats på facebook vilket Läs mer…

Yrkesfiskarna om utkastförbudet

Sveriges Fiskares Riksförbund har inför 2015 uttryckt sig kring utkastförbudet eller landningsskyldigheten som det formellt heter: Skyldigheten att landa all fångst (landningsskyldigheten/tidigare utkastförbudet) träder i kraft den 1 januari för många fisken i stora områden. Det stora problemet är att Läs mer…

Utkastförbud – landningsskyldighet

I EU:s nya fiskeripolitik gäller att så kallats utkastförbud ska införas. Införandet av detta kan innebär vissa problem. För hur ska det kontrolleras, hur ska fiskare kunna få tillgång på kvoter på det som de får upp och därmed kunna Läs mer…

Yrkesfiskaren: Mer hummer åt yrkesfiskarna

Det är inte förvånande att en ledare i tidningen Yrkesfiskaren vill att en större del av hummerfångsterna sk tas upp av yrkesfiskare. Samtidigt håller jag med dem. För att skapa bättre förutsättningar för småskaligt kustfiske kanske det vore en bra Läs mer…

Yrkesfiskaren om individuella kvoter

Individuella överförbara kvoter innebär att enskilda fiskare/fiskeriföretag/fiskebåtar, beroende på hur det läggs upp, får rätten att fånga en viss mängd fisk under en viss period. Det är vad som kan kallas nyttjanderätt. Det är något som visat sig leda till Läs mer…